fmri2023.upol.czfmri2023.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
pod záštitou Sekce pro funkční mapování mozku
a České lékařské komory

 

pořádají

 

16. mezinárodní workshop
funkční magnetické rezonance

 

 

Olomouc
30. – 31. března 2023

 

Organizační zajištění: Oddělení univerzitních akcí UP

Doprovodná akce:
Workshop on Brain Microstates,
CEITEC, Brno,
30.3.2023